Gostovanje

Spletno gostovanje je storitev, pri kateri naročnik zakupi del prostora na strežniku, ki je neprestano povezan s svetovnim spletom. Na ta način je spletna stran ali aplikacija naročnika ves čas dostopna uporabnikom spleta.

Gostovanje

Za storitev se pogosto uporablja izraz gostovanje spletnih strani, čeprav gre lahko tudi za gostovanje spletnih trgovin, aplikacij ali zgolj elektronske pošte.

V nadaljevanju si bomo ogledali, katere tipe oziroma oblike gostovanja poznamo, kako izberemo pravo obliko za naše potrebe, kaj moramo upoštevati pri izbiri ponudnika gostovanja in kako izberemo ustrezen paket.

Oblike spletnega gostovanja

Med oblike spletnega gostovanja uvrščamo naslednje:

 • deljeno gostovanje
 • VPS gostovanje
 • reseller gostovanje
 • namensko gostovanje
 • gostovanje v oblaku

Deljeno spletno gostovanje

Pri tej obliki storitve si isti strežnik deli večje število naročnikov. To pomeni, da na enem strežniku gostuje veliko število spletnih strani. Gre za najcenejšo obliko gostovanja, saj se stroški vzdrževanja strežnika delijo med več naročnikov. Hkrati gre tudi za daleč najpogostejšo storitev.

Deljeno gostovanje

Čeprav se morda zdi, da zaradi velikega števila naročnikov, ki svoje spletne strani gostujejo na istem strežniku, lahko pride do preobremenitve strežnika, ki bi vplivala na delovanje vseh spletnih strani, ima večina ponudnikov strežnik urejen tako, da so strežniške kapacitete med posameznimi naročniki oziroma paketi gostovanja ločene. Na ta način ni možno, da bi nek naročnik motil drugega.

Za mnogo boljšo uporabniško izkušnjo so v zadnjem času poskrbeli SSD diski, katere ponudniki spletnega gostovanja počasi vgrajujejo v svoje strežnike. V primerjavi s klasičnimi HDD diski so prej omenjeni bolj zanesljivi in predvsem mnogo hitrejši, kar se pozna na odzivnih časih spletnih strani. Kakovostno deljeno gostovanje ni primerno zgolj za manjša spletišča in spletne portale, temveč tudi za večje spletne strani in manjše ter srednje velike spletne trgovine.

VPS spletno gostovanje

Kratica VPS predstavlja angleško zloženko Virtual Private Server. V primeru VPS strežnika gre torej za najem virtualnega strežnika. Izraz je morda nekoliko dvoumen, saj gre v resnici za čisto pravi strežnik, ki pa je razdeljen na več enot. Vsaka enota ima svoje kapacitete (procesorje, RAM, trdi disk, …), posamezne enote pa so programsko povsem ločene.

VPS gostovanje

Na VPS strežniku običajno gostuje mnogo manjše število naročnikov kot na deljenem strežniku, zato so cene precej višje. Največkrat se jih plačuje na mesečni bazi, medtem ko za nek klasičen paket na deljenem strežniku plačujemo letno.

VPS gostovanje daje naročniku možnost ‘root’ dostopa do strežnika. To pomeni, da si naročnik na strežnik lahko namesti poljubno programsko opremo ter na ta način strežnik v celoti prilagodi svojim potrebam. Po eni strani je to zelo dobrodošlo, saj poljubne nastavitve omogočajo gostovanje nestandardnih spletnih strani in aplikacij, ki jih na deljenem strežniku ni možno gostovati, po drugi strani pa VPS gostovanje zahteva izkušenega administratorja, ki poskrbi za namestitev sistema ter kasnejše vzdrževanje in nadgrajevanje. Administrator VPS strežnika je lahko naročnik, prav tako pa administrativne storitve za dodatno plačilo omogočajo tudi mnogi ponudniki gostovanja.

Namensko spletno gostovanje

Če se naročnik odloči za namensko gostovanje, pomeni, da strežnik v celoti pripada le njemu. Podobno kot pri VPS gostovanju si naročnik tudi na namenski strežnik lahko namesti poljuben operacijski sistem in programsko opremo.
Namenski strežnik je namenjen gostovanju zelo obsežnih spletnih strani, portalov in spletnih trgovin, ki dnevno prejemajo več tisoč obiskovalcev. Sicer je takšna spletna mesta v večini primerov možno gostovati tudi na deljenem strežniku, vendar so strežniške kapacitete, ki jih takšen naročnik potrebuje, enostavno premajhne.

Namensko gostovanje

Cena namenskega strežnika je mnogo višja od deljenega in hkrati tudi precej višja od VPS strežnika. Cena v osnovi zavisi od tehničnih specifikacij strežnika, zopet pa mora naročnik doplačati, v kolikor se odloči za administracijo s strani ponudnika gostovanja.

Ker pri namenskem gostovanju na strežniku gostujejo le spletne strani enega naročnika, je možnost okužbe z virusom ali zlonamerno kodo mnogo manjša. Namensko gostovanje velja tako za zelo varno obliko storitve, seveda pa je za zaščito še vseeno potrebno primerno poskrbeti z namestitvijo varnostnih sistemov, rednim posodabljanjem programske opreme, spletne strani itd.

Reseller spletno gostovanje

Za storitev se največkrat uporablja kar angleški izraz, redkeje pa slovenski – gostovanje na nadaljnjo prodajo. Tako iz enega kot drugega imena je možno sklepati, za kaj pri omenjeni storitvi gre. Naročnik pri ponudniku gostovanja zakupi prostor na strežniku, tega pa razdeli na manjše dele in jih nato prodaja dalje. Takšne dele ponavadi imenujemo paketi gostovanja. Ti so lahko poljubno veliki, prav tako pa naročnik posameznim paketom določi poljubne cene.

Reseller gostovanje

Reseller gostovanje omogoča ustvarjanje zaslužka. V nadaljevanju podajamo izmišljen primer. Denimo, da naročnik pri ponudniku zakupi 10 GB reseller gostovanja za ceno 200 € na leto, nato pa prostor na strežniku razdeli na 10 enakih delov po 1 GB. Če za storitev končnim naročnikom zaračunava 30 € na letni ravni, v enem letu ustvari 300 € prihodkov, kar predstavlja 100 € dobička. Pri izračunu nismo upoštevali davkov, saj smo želeli prikazati le osnovno logiko, po kateri deluje reseller spletno gostovanje.

Po reseller gostovanju v osnovi povprašujeta dve skupini. Prvo sestavljajo podjetja in agencije, ki se ukvarjajo z izdelavo spletnih strani, saj skupaj z gostovanjem lahko svojim strankam ponudijo celovito rešitev. Večina strank namreč rada vidi, da je za spletno stran v celoti poskrbljeno pod eno streho, saj se na spletno gostovanje in registracijo domen enostavno ne spoznajo. Drugo skupino pa sestavljajo napredni uporabniki, ki potrebujejo večjo količino prostora na strežniku. Za gostovanje spletnih strani jim je poleg zanesljivosti in hitrosti strežnika pomembno predvsem, da na strežniku lahko gostijo večje ali neomejeno število domen.

Spletno gostovanje v oblaku

Oblak je sestavljen iz več medsebojno povezanih strežnikov, ki delujejo kot celota. Osnova delovanja je podobna deljenemu gostovanju, vendar pa so v primeru gostovanja v oblaku strežniške kapacitete porazdeljene med več fizičnih strežnikov.

Gostovanje v oblaku

Glavna prednost te oblike storitve je razširljivost oziroma skalabilnost, saj v mrežo lahko vedno dodajamo nove strežnike in s tem nove kapacitete. Prav tako gostovanje v oblaku velja za bolj varno, medtem ko so si mnenja o hitrosti delovanja pogosto nasprotujoča. Gledano s stališča ponudnika je storitev precej bolj enostavna, saj ni potrebno nadgrajevati in vzdrževati vsakega strežnika posebej, kot to velja pri ostalih oblikah gostovanja.

Za gostovanje spletnih strani v oblaku se najpogosteje odločajo naročniki, ki potrebujejo ugodno storitev z veliko količino spletnega prostora, hkrati pa strežnika ne želijo administrirati sami.

Paketi gostovanja

Za večino naročnikov najbolj ustrezno izbiro predstavlja deljeno spletno gostovanje. Skoraj vsi ponudniki imajo vnaprej pripravljene pakete gostovanja, ki natančno določajo specifikacije zakupljene storitve. Mednje spadajo:

 • Paketi gostovanjakoličina zakupljenega prostora na spletu
 • količina mesečnega prometa
 • število gostujočih domen
 • število poddomen in parkiranih domen
 • število FTP računov
 • število računov elektronske pošte
 • število podatkovnih baz
 • pogostost izdelave varnostnih kopij
 • vrsta nadzorne plošče

Pri odločitvi o izbiri paketa gostovanja mora naročnik upoštevati, kaj točno bo gostoval na strežniku. Bo imel le eno spletno stran ali morda več, bo spletna stran statična ali dinamična, bo imel potrebo po velikem številu poštnih predalov, kako obiskana bodo njegova spletišča, …? Predvsem je pomembno, da paket omogoča gostovanje želenega števila domen ter hkrati zagotavlja tudi dovolj spletnega prostora.

Pri izbiri paketa bodite pozorni, da ta omogoča ustvarjanje podatkovnih baz, ki so za delovanje dinamičnih spletnih strani nujne. Če torej nameravate na spletno stran namestiti WordPress, Joomlo, Magento ali kakšno drugo platformo, mora paket gostovanja obvezno omogočati kreiranje podatkovnih baz.

Izbira ponudnika gostovanja

Izbira ponudnika, pri katerem želite gostovati spletno stran, je pogosto vse prej kot enostavna, saj je ponudnikov zares veliko, njihove razlike v ceni pa so za enake oziroma podobne storitve minimalne. Vendar pa je pri spletnem gostovanju potrebno gledati tudi na druge dejavnike izbire, ne le na ceno.

Izbor ponudnika gostovanjaOstali dejavniki izbire so:

 • lokacija strežnika
 • kakovost strežnika
 • odzivnost podpore uporabnikom
 • reference
 • druge storitve

Lokacija strežnika

Lokacija strežnika je povezana s časom, ki ga obiskovalec spletne strani potrebuje, da se mu le-ta prikaže na zaslonu. Če je obiskovalec iz ZDA, strežnik pa je lociran v Evropi, bo za prikaz strani potrebnega več časa, kot če bi spletno stran obiskal nekdo z računalnikom v Evropi, saj morajo podatki prepotovati večjo razdaljo. Na zakasnitev pa ne vpliva le razdalja, temveč tudi kakovost spletnih povezav, ki povezujejo strežnik in računalnik obiskovalca.

Lokacija strežnika

Svetujemo vam, da spletno gostovanje zakupite pri ponudniku, ki ima svoje strežnik locirane v državi, na katere obiskovalce s svojo spletno stranjo ciljate. Vsekakor pa naj bo strežnik lociran vsaj na celini, s katere bo prihajala večina obiskovalcev. Če torej nameravate postaviti spletno stran v poljskem jeziku, se strežnik lahko nahaja tudi v Nemčiji, saj se stran ne bo bistveno hitreje odzivala, če bo strežnik lociran na Poljskem. Kot že omenjeno, pa naj se strežnik v takšnem primeru nikar ne nahaja v ZDA, saj bodo dostopni časi bistveno višji, kar bo negativno vplivalo na uporabniško izkušnjo in rangiranje spletišča v spletnih iskalnikih.

Kakovost strežnika

S kakovostjo strežnika imamo v mislih tri glavne lastnosti – zanesljivost, varnost in hitrost.

Zanesljivost strežnikaZanesljivost strežnika pomeni, kako gotovo je, da bo spletna stran vedno dostopna uporabnikom spleta. Zapisano z drugimi besedami – nezanesljiv strežnik je deležen pogostih izpadov iz spletnega omrežja, zaradi česar pride do nedelovanja oz. nedostopnosti spletnih strani, ki na strežniku gostujejo. Z zanesljivostjo strežnika je tesno povezan izraz ‘uptime’, kjer gre za količino časa, ko je strežnik neprestano povezan v svetovni splet. Svetujemo vam, da izberete ponudnika, ki zagotavlja najmanj 99 % delovanje strežnika. Preberite pogoje uporabe, da boste ob pogostejšem izpadu strežnika lahko del denarja zahtevali nazaj.

Varnost strežnikaKo beseda nanese na varnost strežnika, ni kaj dosti za razglabljati, saj so stvari več ali manj jasne. Varen strežnik ima nameščeno vso potrebno varnostno programsko opremo in je vedno posodobljen. Paketi naročnikov so na varnem strežniku ustrezno ločeni, zaradi česar virus na enem paketu ne more okužiti spletne strani, ki je del drugega paketa gostovanja. Z varnostjo strežnika pogosto povezujemo tudi varnostne kopije. Določen prostor na strežniku je pri nekaterih ponudnikih namreč rezerviran za neprestano izdelovanje novih in brisanje starih različic varnostnih kopij datotek in podatkovnih baz spletnih strani naročnikov.

Hitrost strežnikaHitrost delovanja strežnika je odvisna od tehničnih specifikacij ter programskih nastavitev strežnika. Večina ponudnikov svoje strežnike redno posodablja, saj le na ta način lahko ostajajo konkurenčni. Hitro delovanje spletne strani je danes zelo pomembno, še posebej v primeru spletnih trgovin, kjer je odstotek naročil s hitrostjo spletišča v neposredni povezavi. Poleg tega hitrost delovanja spletne strani spremlja tudi Google, ki hitre spletne strani nagradi z višjimi uvrstitvami v svojem spletnem brskalniku. Pri hitrosti strežnika ne moremo mimo SSD diskov, saj so pri redkih ponudnikih, ki novejšo tehnologijo branja in zapisovanja podatkov že uporabljajo, vidne bistvene izboljšave odzivnosti spletnih strani.

Odzivnost podporne službe

Poleg lokacije in kakovosti strežnika morate pri izbiri ponudnika spletnega gostovanja upoštevati tudi prijaznost in tehnično usposobljenost, predvsem pa odzivnost podporne službe. Čeprav se nekaterim naročnikom to ne zdi odločilnega pomena, pa obstaja tudi precej takšnih, ki jim kakovostna podpora pomeni veliko, in so zanjo pripravljeni tudi seči nekoliko globlje v denarnico. Svetujemo vam, da se pridružite slednjim, saj nikoli ne veste, kdaj boste potrebovali pomoč. Zagotovo pa je, da ko jo boste, boste želeli, da je težava odpravljena čim hitreje, saj vsaka minuta, ko stran ni dosegljiva, lahko predstavlja izpad prihodka.

Podporna služba

Kako se torej že pred zakupom spletnega gostovanja prepričati, da je podpora ponudnika vredna zaupanja? Ena izmed možnosti je, da pošljete enako sporočilo različnim ponudnikom, nato pa preverite, kateri izmed njih se je odzval najhitreje. Druga možnost je, da ponudnike pokličete in se prek telefonskega pogovora prepričate o njihovi prijaznosti in pripravljenosti pomoči (bodočim) naročnikom. Tretja možnost pa je, da podatke o odzivnosti podpore poiščete na spletu.

Če niste vešči tujega jezika, vam priporočamo, da spletno gostovanje zakupite pri ponudniku v Sloveniji, saj bo komunikacija na ta način potekala precej lažje in hitreje, kar je pri tako tehnično usmerjeni storitvi, kot je gostovanje, vsekakor zelo pomembno.

Reference

Pri praktično vseh storitvah se za ponudnika pogosto odločamo na podlagi referenc. Tudi pri spletnem gostovanju ni nič drugače. Svetujemo vam, da se odločite za zaupanja vrednega ponudnika, ki se z gostovanjem spletnih strani, e-trgovin in aplikacij ukvarja že več let. V tem primeru namreč obstaja precej večja verjetnost, da ponudnik uporablja kakovostne strežnike, hkrati pa naročnikom nudi tudi dobro podporo, saj v nasprotnem primeru podjetje najbrž sploh ne bi več obstajalo.

Reference

Za marsikoga so reference poleg cen najpomembnejši kriterij izbire. In kje lahko mnenja naročnikov o posameznih ponudnikih najdete? Neposredno na spletnih straneh ponudnikov gostovanja, vendar je tam zapisana mnenja potrebno jemati z rezervo. Bolj pristne so reference v obliki video prispevkov, kjer naročniki svoje izjave oziroma mnenja o ponudniku podajo pred kamero. Takšne reference so mnogo bolj osebne in zaupanja vredne. Za dodatna mnenja uporabnikov obiščite tudi spletne forume, kjer boste zagotovo našli nemalo debat o izbiri ponudnika gostovanja.

Dodatne storitve

Na izbiro ponudnika gostovanja lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, npr. način plačila storitve. Najbolj napredna podjetja omogočajo tako bančna plačila po predračunu kot tudi plačila z različnimi kreditnimi karticami, Moneto, PayPal-om in celo Bitcoini.

Dodatne storitve

Izbira ponudnika lahko zavisi tudi od nadzorne plošče, ki jo naročnik dobi v upravljanje ob zakupu spletnega gostovanja. Nekateri ponudniki imajo razvite svoje nadzorne plošče, drugi pa uporabljajo že ustaljene in preverjene rešitve. Daleč najbolj uporabljena je nadzorna plošča cPanel (priporočamo!), sledita Plesk in DirectAdmin. Izredno koristen del nadzorne plošče predstavlja skupek aplikacij Softaculous, med katerimi je najbolj priljubljen WordPress, zato vam priporočamo, da izberete ponudnika, ki vam to omogoča.